Author: miroslavt

O meni

Svoje prve kompjuterske korake napravio sam davne 1984. godine na Commodore-u C-64 programiranjem u Basicu. Tokom godina pojavio se i prvi PC na mom stolu i zanimanje za grafiku i video te sam stečeno znanje kasnijih godina iskoristio na jednoj lokalnoj TV postaji gdje sam radio kao video montažer i kamerman. Pojavom interneta počeo sam […]